Strona główna English version
 

  Ankieta dostawcy usług

    W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy ze ZREW S.A. prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.
    Nieposiadanie wszystkich wymienionych w ankiecie uprawnień lub kompetencji nie dyskwalifikuje Państwa firmy
    jako potencjalnego kooperanta ZREW S.A.
    Prosimy o rzetelne wypełnienie poszczególnych pozycji ankiety.

    * - dane wymagane

Dane ogólne

Pełna nazwa firmy *

Ulica i nr *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Województwo *

Telefon z kierunkowym *

Fax z kierunkowym *

www

Rok założenia *

Osobowość prawna *

NIP *Dyrektor/Prezes

Imię

Nazwisko

Telefon z kierunkowym

Fax z kierunkowym

e-mailOsoba upoważniona do kontaktów z ZREW S.A.

Imię *

Nazwisko *

Telefon z kierunkowym *

Telefon komórkowy

Fax z kierunkowym

e-mailRodzaj działalności (branże)

 

Remonty

Montaż

Modernizacje

Kotły parowe

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Kotły wodne

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Rurociągi

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Zbiorniki ciśnieniowe

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Konstrukcje stalowe

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Turbiny

Tak Nie

Tak Nie

Tak NiePotencjał firmy

Zatrudnienie ogółem *

Techniczna kadra kierownicza w tym mistrzowie *

Brygadziści *

Robotnicy *

 

Spawacze z aktualnymi uprawnieniami *Uznane technologie spawania

Ilość stosowanych technologiiSystem zarządzania jakością

 

Jednostka certyfikująca

Certyfikat jakości serii ISO 9000

Nie posiada certyfikatu
UDT
TÜV
Lloyds
DNV
Apave
Bureau Veritas
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
inneDane finansowe w tys. zł

Rok

2005

2004

2003

Przychody netto ze sprzedaży *

Zysk/(strata) nettoReferencje (pięć najważniejszych realizacji w ciągu ostatnich 3 lat)

Klient

Obiekt

Zakres prac

Rok

 


Liczba znaków


Liczba znaków

 

 


Liczba znaków


Liczba znaków

 

 


Liczba znaków


Liczba znaków

 

 


Liczba znaków


Liczba znaków

 

 


Liczba znaków


Liczba znaków

 Uprawnienia UDT firmy

kotły parowe

Tak Nie

kotły wodne

Tak Nie

kotły z organicznymi nośnikami ciepła

Tak Nie

zbiorniki ciśnieniowe

Tak Nie

rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem

Tak Nie

rurociągi przesyłowe i/lub technologiczne

Tak Nie

elementy urządzeń ciśnieniowych

Tak NieInne uprawnienia firmy

 

Jednostka nadająca

Uprawnienia na konstrukcje stalowe

Nie posiada
SLV
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
inne

Czy firma posiada uprawnienia nadane przez:

TÜV
Lloyds
DNV
Apave
Bureau Veritas
inneUwagi

Inne istotne informacje


Liczba znakówDane osoby wypełniającej ankietę

Imię *

Nazwisko *    


    Dane zamieszczone w niniejszej ankiecie nie będą udostępniane innym podmiotom.